สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนร้านใหม่

* ใบอนุญาตขายยา/ใบอนุญาตสถานพยาบาล

*จำเป็นต้องใส่ โดยภาพและตัวอักษรชัดเจน หากไม่มี ทาง admin ไม่สามารถเปิดใช้งาน user ให้ได้*

* ใบประกอบวิชาชีพ

*จำเป็นต้องใส่ โดยภาพและตัวอักษรชัดเจน หากไม่มี ทาง admin ไม่สามารถเปิดใช้งาน user ให้ได้*

* เลขใบอนุญาตขายยา

*จำเป็นต้องใส่

* วันหมดอายุของใบอนุญาต

*จำเป็นต้องใส่

ข้อมูลร้านค้า
ข้อมูลล็อกอิน

สามารถใช้อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือ Code เข้าสู่ระบบได้

*รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว ภาษาอังกฤษและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว

หากมีบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณสามารถ เข้าสู่ระบบ
Line ID : @vmcenter